Rozwój osobisty – pomysł na życie pełne pasji

Rozwój osobisty to moja pasja!

Rozwój osobisty to pomysł na życie, który sprawdza się zarówno w czasach stabilizacji, jak i niepokoju. Co ciekawe praca nad samorozwojem jest obecnie najczęściej polecaną inwestycją, jako bezpieczny sposób lokowania aktywów. Z drugiej strony rozwój osobistych potencjałów poprowadził już wielu ludzi do życia z pasją i pokaźnego zwrotu z inwestycji w siebie. Ryzyko? Przeinwestowanie w rozwój osobisty człowieka nie istnieje!

Rozwój osobisty a inteligencja emocjonalna

Rozwój osobisty bez inteligencji emocjonalnej prawdopodobnie nie byłby możliwy, ponieważ oba zjawiska są ściśle połączone. Według twórców pojęcia inteligencji emocjonalnej są to wyjątkowe kompetencje człowieka, pełniące funkcję uzupełniającą w stosunku do możliwości intelektualnych. 

Rozwój osobisty przebiega równolegle z nauką umiejętności miękkich, które składają się na inteligencję emocjonalną. Warto wymienić kilka takich miękkich umiejętności, które pomagają w codziennym życiu, jak np. odporność na stres, umiejętność kontrolowania emocji, kreatywność, czy komunikatywność.

Termin inteligencja emocjonalna zdobywa w ostatnich latach nie mniejszą popularność, niż hasło rozwój osobisty lub duchowość. Nazwę wprowadzili do psychologii w 1990 r. dwaj amerykańscy badacze zjawiska inteligencji emocjonalnej — Peter Salovey i John Mayer. Dzięki nim dziś doświadczony psycholog jest w stanie pomóc w decyzji, jak pracować nad sobą i rozwijać osobiste potencjały. 

Współpraca:

Pięć aspektów inteligencji emocjonalnej

Wielowymiarowość inteligencji emocjonalnej utrudnia naukowcom stworzenie jednoznacznej definicji zjawiska. Jak dotąd – nie powstała. W psychologii wyodrębniono natomiast pięć aspektów inteligencji emocjonalnej:

  • Samoświadomość – świadome dostrzeganie i zrozumienie tego co się czuje, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i decydujących o dalszych losach;
  • Samoregulacja – równowaga psychiczna, zdolność panowania nad emocjami, umiejętność odzyskania spokoju i powstrzymanie negatywnych reakcji np. złości czy frustracji;
  • Motywacja – umiejętność wyboru celów, ich realizacji i podporządkowania emocji oraz myśli w zgodzie z obraną ścieżką;
  • Empatia rozumienie potrzeb innych, umiejętność rozpoznawania emocji drugiego człowieka, a co za tym idzie, jego potrzeb;
  • Zdolność nawiązywania relacji – umiejętność pełnienia ról społecznych, odnajdywania się w grupie i współpracy w kolektywie.

Definicja na rozwój osobisty 

Definicja rozwoju osobistego, samorozwoju, czy też rozwoju duchowego nie jest ściśle określona. Widać tu analogię do niezdefiniowanej dotychczas inteligencji emocjonalnej. Pojęcie od dawna funkcjonuje w świadomości społecznej, a dzięki temu intuicyjnie rozumiemy, co oznacza. Mianem rozwoju osobistego nazywa się zazwyczaj podejmowanie działań, mających za cel dążenie do osiągnięcia pełni potencjału człowieka. W praktyce oznacza to stopniowy progres w ulepszaniu siebie, poznawaniu swoich możliwości i prawdziwych potrzeb, a co za tym idzie poprawę jakości życia. Eksperci z wielu dziedzin dysponują profesjonalnymi narzędziami, by efektywnie wspierać rozwój osobisty.

Przeczytaj także: Pomoc psychologiczna on-line. Holistyczne metody pracy

Rozwój osobisty w praktyce 

Rozwój osobisty to coś znacznie więcej niż cytaty motywacyjne i okrzyk „jestem zwycięzcą”. Natomiast książki rozwojowe, szczególnie pisane na podstawie osobistych doświadczeń autora, faktycznie mogą wnieść potężną dawkę wiedzy. 

Dla wielu ludzi rozwój osobisty w praktyce oznacza odkrycie swoich możliwości i unikalnych umiejętności na sesjach z coachem. Ogromnym wsparciem w rozwoju osobistych potencjałów jest trening mentalny. Niebagatelne znaczenie ma postać samego trenera. Coachingiem zajmują się ludzie z doświadczeniem w rozmaitych profesjach m.in. w służbie wojskowej i policji, edukacji, polityce, dziennikarstwie i show-businessie. W rezultacie rozwój osobisty człowieka przybrać może wiele ścieżek, zarówno w pracy indywidualnej, jak i w grupach. 

Wreszcie udział w szkoleniach poświęconych rozwojowi osobistemu i duchowości, warsztatach czy wystąpieniach mówców motywacyjnych, to solidny impuls do pracy nad sobą. Z kursów wynosi się mnóstwo doświadczeń! Zamiast powtarzania cytatów o sukcesie trzeba odnaleźć się w grupie, wyjść ze strefy komfortu i uczyć się samoświadomości, samoregulacji oraz motywowania siebie. Weekendowy kurs często dostarcza tyle narzędzi, że wystarczy na kilka, a nawet kilkanaście miesięcy indywidualnej pracy w zaciszu domowym. 

Ogromnym wsparciem w rozwoju osobistych potencjałów jest trening mentalny z doświadczonym mentorem. Z tej formy wspierania rozwoju duchowego i osobistego korzystają osoby najbardziej zaawansowane. 

Rozwój marki osobistej 

Inwestowanie czasu i środków w pracę nad sobą pozwala na stopniowe dochodzenie do mistrzostwa w wybranej dziedzinie, a w konsekwencji życie z pasją i z pasji. Pełnię sukcesu w rozwoju osobistym i doskonaleniu siebie osiągają adepci, którym udało się stworzenie marki osobistej. Zarabianie na życiowej pasji, pozwalające osiągnąć niezależność finansową jest pomysłem na życie wysokiej jakości i poczucie spełnienia. 

Podsumowując, można zaryzykować stwierdzeniem, że rozwój osobisty przy dobrej inteligencji emocjonalnej, domyka się w trzech słowach: cel, konsekwencja i realizacja. 

Współpraca:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top