Wchłanianie żelaza. Niedobór żelaza a pole elektromagnetyczne

Wchłanianie żelaza a pole elektromagnetyczne

Rola żelaza w organizmie jest kluczowa m.in. dla prawidłowego dotlenienia tkanek, pracy wątroby, trzustki i serca. Żelazo bierze udział w transporcie tlenu przez hemoglobinę. Wiele osób boryka się z problemem niskiego poziomu żelaza, ze względu na to, że wchłanianie żelaza jest zaburzone. Produkty bogate w żelazo (zielonolistne warzywa, produkty odzwierzęce) są powszechnie dostępne. Mimo to słabe przyswajanie żelaza może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Przy prawidłowej diecie metabolizm żelaza powinien utrzymywać wchłanianie żelaza i wydalanie żelaza we względnie zrównoważonym stanie. 

Żelazo w normie? Anteny 5G i sieci komórkowe

Nadajniki 5G i LTE, technologie komunikacyjne Wi Fi i Bluetooth emitują pole elektromagnetyczne. Stacje bazowe, sieci telewizji cyfrowej, skanery i urządzenia codziennego użytku również emitują pole elektromagnetyczne. Warto zwrócić uwagę na to, jak zmienia się proces metabolizmu żelaza w organizmach żywych pod wpływem otaczającego nas pola elektromagnetycznego. Żelazo stało się przedmiotem niedawnych badań. W artykule, który ukazał się na Science Direct podsumowano procesy wchłaniania, magazynowania i wydalania żelaza u ssaków i innych organizmów żywych narażonych na działanie pola elektromagnetycznego, w celu odkrycia regulacji poziomu żelaza. Wpływ pól elektromagnetycznych na metabolizm żelaza został potwierdzony, a jego skutki biologiczne są złożone i nie można ich uogólniać.

Wchłanianie żelaza a pole elektromagnetyczne
Anteny 5G wytwarzają pole elektromagnetyczne

Żelazo a pole elektromagnetyczne

Współpraca:

Badanie miało na celu sprawdzenie, jak pola elektromagnetyczne wpływają na żelazo. Pole elektromagnetyczne (PEM) w środowisku ma istotny wpływ na działalność życiową człowieka. W szczególności wraz z postępem cywilizacji szybko rozwinęły się technologie z zakresu systemów elektroenergetycznych, komunikacji, nawigacji, produkcji przemysłowej i rolniczej oraz sprzętu medycznego. Przynosząc korzyści ludziom, technologie te emitują również do środowiska dużą liczbę wytworzonych przez człowieka pól elektromagnetycznych, takich jak:

  • pole elektromagnetyczne o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF-EMF),
  • pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF),
  • pulsacyjne pole elektromagnetyczne (PEMF),
  • ultra wysokie pole magnetyczne (UHF).

Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, czy pola elektromagnetyczne stanowią opiekę, czy zagrożenie dla zdrowia? 

Pole elektromagnetyczne wpływa na wchłanianie żelaza
Sieć 5G i LTE wytwarza pole elektromegnetyczne

Żelazo w płynach ustrojowych

Żelazo i jony innych metali obecne w płynach ustrojowych pełnią ważne funkcje biologiczne w czynnościach życiowych. Przykładowo enzymy zawierające jony metali śladowych mają unikalne działanie biokatalityczne, hemoglobina zawierająca żelazo jest nośnikiem tlenu, a cynk i kobalt utrzymują prawidłowy metabolizm kwasów nukleinowych.

Właściwości naładowania jonów metali decydują o tym, że będą one pod wpływem siły pola elektromagnetycznego i powodują reakcje fizjologiczne i biochemiczne, wpływając w ten sposób na czynności życiowe. Co istotne, metabolizm żelaza jest jednym z ważnych szlaków metabolizmu metali. Brak równowagi w poziomie żelaza może być przyczyną chorób układu krwionośnego lub dysfunkcji wątroby, trzustki, serca i innych narządów.

Wi Fi wytwarza pole elektromagnetyczne

Żelazo w hemoglobinie 

Żelazo jest drugim po aluminium najpowszechniej występującym metalem na Ziemi i jest niezbędnym pierwiastkiem dla wszystkich form życia. Na przykład enzymy zawierające żelazo biorące udział w wielu procesach fizjologicznych. Mowa o takich procesach jak replikacja i translacja DNA, regulacja cyklu komórkowego, oddychanie mitochondrialne i procesy redox (np. transport tlenu przez hemoglobinę), wszystkie opierają się na żelazie w swoich funkcjach. Żelazo to, zwykle w postaci białka Fe/S, jest niezbędne do replikacji, metabolizmu i wzrostu komórek. 

Aktywność biologiczna żelaza – od czego zależy?  

Aktywność biologiczna żelaza zależy w dużej mierze od jego skutecznych właściwości przenoszenia elektronów. Co ciekawe żelazo może zyskiwać lub uwalniać elektrony podczas konwersji stanów wartościowości jonów, dzięki czemu może odgrywać pomocniczą rolę katalityczną w różnych reakcjach biochemicznych. Ponadto związki porfiryny żelaza, znane jako hem, działają jako podgrupy hemoglobiny, dzięki czemu żelazo jest również niezbędne dla zdolności hemoglobiny i mioglobiny do przenoszenia tlenu. Żelazo odgrywa kluczową rolę w wielu podstawowych procesach biochemicznych w fizjologii człowieka.

Anteny wytwarzają pola elektromagnetyczne

Wpływ MFD na wchłanianie żelaza 

MFD (gęstość strumienia magnetycznego), częstotliwość, gradient, kierunek i czas ekspozycji mają wpływ na metabolizm żelaza. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na żelazo zostało potwierdzone w badaniach eksperymentalnych na ludziach. Jego skutki biologiczne są złożone i nie można ich uogólniać ani zaklasyfikować do jednej kategorii, którą można by podsumować jako spadek, brak zmian i wzrost. Pewne jest, że ten obszar wymaga dalszych badań. 

Wchłanianie żelaza z pożywienia 

Regulacja metabolizmu żelaza dzieli się na ogólnoustrojowy metabolizm żelaza i komórkowy metabolizm żelaza. Systematyczna suplementacja żelaza wchłaniana jest głównie z pożywienia poprzez komórki nabłonka dwunastnicy. Większość żelaza w diecie to żelazo niehemowe, które jest pozyskiwane głównie z roślin jadalnych w postaci jonów żelazawych i jonów żelazawych i nie jest łatwo wchłaniane. Pozostała ilość (∼30%) to żelazo hemowe, pochodzące głównie z produktów odzwierzęcych.

Wchłanianie żelaza a 5G
Stacja bazowa wytwarza pole elektromagnetyczne

Wchłanianie żelaza pod wpływem pola elektromagnetycznego

Badania potwierdzają fakt, że pole elektromagnetyczne reguluje wchłanianie żelaza. Wpływ jest na tyle znaczący, że pozwala na zastosowanie pole elektromagnetyczne jako metody w leczeniu. Dotyczy to chorób charakteryzujących się zaburzeniami metabolizmu żelaza. 

Warto podkreślić, że do celów badawczych pole elektromagnetyczne wytwarzano kierunkowo o określonej gęstości strumienia magnetycznego. Naukowcy nie badali wpływu na organizmy żywe pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez nadajniki:

  • Sieć 5G, LTE na stacjach bazowych telefonii komórkowej – nadajniki wytwarzają pole elektromagnetyczne o charakterze niejonizującym. 
  • Nadajniki DVB-T – nadajniki do przesyłania sygnału telewizyjnego w technologii cyfrowej. Wytwarzają pole elektromagnetyczne, które umożliwia odbiór telewizji naziemnej. 
  • Rentgen, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – urządzenia medyczne wykorzystujące pole elektromagnetyczne do obrazowania wewnętrznych struktur ciała. 
  • Wi-Fi, Bluetooth – technologie komunikacyjne korzystają z nadajników, które wytwarzają pole elektromagnetyczne; 
  • Radar, noktowizor, lotniskowy skaner ciała, lotniskowy rentgen bagażu – urządzenia wykorzystują pole elektromagnetyczne w celu wykrywania obiektów lub obrazowania;
  • Kuchenka mikrofalowa, pilot telewizora, karta płatnicza – przedmioty codziennego użytku, które również wytwarzają pole elektromagnetyczne. 

Czy pola elektromagnetyczne emitowane przed nadajniki stanowią opiekę, czy raczej zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych? Na bieżąco monitorujemy dostępne informacje. 

Źródło: sciencedirect

Może Cię zainteresować: Niedobory i słabe przyswajanie żelaza oraz wapnia

Współpraca:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top