Jak wyleczyć stopę cukrzycową? Miód na rany cukrzycowe 

Jak wyleczyć stopę cukrzycową miodem?

Pacjenci pytają, jak wyleczyć stopę cukrzycową? Owrzodzenia cukrzycowe stóp to poważne zagrożenie dla zdrowia. Leczenie ran jest trudne i w wielu przypadkach okazuje się nieskuteczne, przysparzając chorym więcej cierpienia. Poważnym powikłaniem w leczeniu tej choroby są zakażenia drobnoustrojami opornymi na antybiotyki. Istnieje więc potrzeba znalezienia skutecznych sposobów leczenia owrzodzeń cukrzycowych stóp. Jednym z niedawno przebadanych klinicznie rozwiązań jest zastosowanie miodu pszczelego do opatrunków. Z przedstawionych badań wynika, że stosowanie opatrunków z miodu w owrzodzeniach stopy cukrzycowej daje bardzo korzystne efekty, lepsze i szybciej osiągalne niż w przypadku preparatów wykorzystywanych w praktyce klinicznej.

Spis treści:

  1. Jak wyleczyć stopę cukrzycową?
  2. Jak dochodzi do owrzodzeń stopy cukrzycowej?
  3. Martwica tkanek przy stopie cukrzycowej; 
  4. Leczenie trudno gojących się ran miodem;
  5. Opatrunki z miodem a konwencjonalne leczenie. 

Jak wyleczyć stopę cukrzycową?

Jak wyleczyć stopę cukrzycową, a raczej jak uratować stopę cukrzycową stało się przedmiotem badań. Lekarze doszli do wniosku, że antybiotyki nie przynoszą spodziewanych efektów. Z tego względu sięgnęli po inne metody, o których piszemy w niniejszym artykule. Skuteczne leczenie stopy cukrzycowej to przykład, jak połączyć metody naturalne ze zdobyczami farmacji. Medycyna holistyczna okazuje się w przypadku ratowania stopy cukrzycowej metodą godną rozważenia.

Współpraca:

Jak dochodzi do owrzodzeń stopy cukrzycowej?

Utrzymująca się długotrwale cukrzyca w wielu przypadkach, szczególnie u starszych osób, może prowadzić do upośledzenia przepływu krwi i niedotlenienia tkanek w obrębie naczyń włosowatych. W rezultacie dochodzi m.in. do uszkodzenia nerwów obwodowych i owrzodzeń stóp, a także do martwicy tkanek spowodowanej niedrożnością i zarastaniem naczyń włosowatych, co w konsekwencji objawia się owrzodzeniem. 

Rany pojawiają się najczęściej na podeszwie stopy, w okolicy główek kości śródstopia, na brzegu dużego palca. Owrzodzenia mogą ulegać zakażeniu drobnoustrojami chorobotwórczymi, co prowadzi do ropowicy stóp oraz uszkodzenia nerwów, a to może powodować dalsze powikłania. Całokształt zmian z tym związanych nosi nazwę „stopy cukrzycowej” z następującymi symptomami: 

  • Osłabienie mięśni międzykostnych utrzymujących prawidłowy kształt,
  • Zmniejszenie napięcie sklepienia stopy,
  • Zmiany w stawach, więzadłach i kościach stopy,
  • Modzele oraz pęknięcia skóry na podeszwie,
  • Deformacja stopy.  

Martwica tkanek przy stopie cukrzycowej

Stopa cukrzycowa może objawiać się martwicą tkanek, która jest efektem niedokrwienia i powstawania zakrzepów, obejmuje najczęściej jeden lub więcej palców, a niekiedy i większe obszary. Tkanki martwicze przybierają czarne zabarwienie i stopniowo oddzielają się od tkanek zdrowych. Często jednak dochodzi do zakażenia, które prowadzi do ropienia ran. Jeżeli pacjent nie wie, jak wyleczyć stopę cukrzycową i nie otrzymuje skutecznej pomocy, niejednokrotnie owrzodzenie kończy się amputacją palców stopy lub kończyny objętej zakażeniem.

Leczenie trudno gojących się ran miodem

W medycynie ludowej istnieją wzmianki o leczeniu trudno gojących się ran surowym miodem pszczelim. Badania o charakterze klinicznym potwierdzają skuteczność miodu w leczenia trudno gojących się cukrzycowych owrzodzeń stóp. Tajlandzki lekarz prowadził testy wśród pacjentów z przewlekłymi, wrzodziejącymi ranami, 6 z 20 pacjentów poddanych badaniu cierpiało na cukrzycowe owrzodzenia stóp.

Metoda leczenia polegała na pokrywaniu owrzodzeń miodem na całej powierzchni i przykryciu jałową gazą raz dziennie. Terapię prowadzono przez 6 tygodni. Badania wykazały, że miód w ciągu 1 tygodnia oczyszczał rany z martwych tkanek, usuwał nieprzyjemny zapach, zmniejszał stan zapalny oraz wyraźnie zmniejszał wielkość ran i obecność w nich drobnoustrojów. Warto dodać, że większość wyekstrahowanych patogenów wykazywała oporność na podstawowe antybiotyki stosowane w konwencjonalnej terapii.

Przedstawione wyniki wskazują, że po 3 tygodniach terapii powierzchnia owrzodzeń zmniejszyła się prawie pięciokrotnie, a całkowite wyleczenie wszystkich pacjentów odnotowano po 6 tygodniach stosowania miodu. Na tej podstawie można przyjąć, że miód jest skutecznym środkiem do leczenia owrzodzeń cukrzycowych stóp.

Jak wyleczyć stopę cukrzycową – opatrunki z miodem

Opatrunki z miodem oraz podobną procedurę przeprowadzono także w innych krajach (np. Wielka Brytania, Sudan, Nigeria, Pakistan, Grecja), skutecznie lecząc pacjentów. Badania greckich lekarzy potwierdzają skuteczność leczenia miodem owrzodzeń cukrzycowych stóp. Przeprowadzili oni badania kliniczne z udziałem ponad sześćdziesięciu osób z owrzodzeniami cukrzycowymi stóp. Pacjentów podzielono na dwie grupy; w pierwszej zastosowano opatrunki z miodem, w drugiej opatrunki konwencjonalne. Z przedstawionych badań klinicznych wynika, że stosowanie opatrunków z miodu w przypadkach owrzodzeń cukrzycowych stóp daje bardzo korzystne efekty. Rezultaty terapii są lepsze i szybciej osiągane niż w przypadku opatrunków konwencjonalnych. 

Żródło: B. Kędzia i E. Hołderna-Kędzia

Leczenie miodem owrzodzeń cukrzycowych stóp 2020.

Przeczytaj także: O książce Rak to nie wyrok autorstwa Ryszarda Grzebyka

Współpraca:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top