Jak wysokie wibracje Ziemi wpływają na ludzi? Mapa Hawkinsa 

Wysokie wibracje Ziemi i ludzi

Wysokie wibracje Ziemi to fascynujący temat, który łączy naukę i duchowość, a także zmienia nasze obecne rozumienie Wszechświata. Wysoka częstotliwość wibracyjna naszej planety jest powodowana poprzez wyładowania atmosferyczne między powierzchnią Ziemi a jonosferą. Rejestruje ją Rezonans Schumanna, a dzięki wykresom możemy obserwować wpływ rosnącej częstotliwości Ziemi na ludzi.

Wysokie wibracje Ziemi a kosmologia

Pojęcie „wysokie wibracje Ziemi” możemy badać zarówno naukowo, jak i duchowo, a dzięki temu lepiej zrozumieć połączenie między kosmosem, naszą planetą i nami samymi. Kosmologia (z gr. kosmos: porządek, wszechświat oraz logos: słowo, nauka) postrzega Wszechświat jako całość. Zjawiska astronomiczne, fizyczne i przyrodnicze tworzą środowisko, w którym żyjemy. Pulsowanie Ziemi wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i osobiste pole wibracyjne, kształtujące świadomość. 

Poziomy świadomości

Wibracje Ziemi to szersze pojęcie, które bada nauka pod wieloma aspektami. W metafizyce istnieje pojęcie: osobiste poziomy wibracyjne. Oznacza ono częstotliwość pola energetycznego danej osoby. Wyższe pozytywne wibracje osobiste są związane ze zrównoważoną osobowością, zdolną do samodzielnego myślenia, autentyczności i odczuwania połączenia ze wszystkim, co jest. 

Współpraca:

Może Cię zainteresuje: Rezonans Schumanna 2024 – między Ziemią a jonosferą

W aspekcie pozytywnych i negatywnych wibracji fascynujących odkryć dokonał David Hawkins, który skupił się na osobistym polu wibracyjnym człowieka. Jego podejście do częstotliwości jest szerokie i transcendentalne, łączące naukę z duchowością. Wysokie poziomy świadomości na mapie Hawkinsa to pokój, radość i miłość.  

Wysokie wibracje: pokój, radość, miłość
Wysokie wibracje: pokój, radość, miłość

Mapa poziomów świadomości Davida Hawkinsa

Mapa poziomów świadomości Davida Hawkinsa to koncepcja, która łączy naukę, duchowość i zrozumienie ludzkiej psychiki. Nieustannie ulegamy wpływom różnych częstotliwości. W tej „energetycznej zupie” wibracje Ziemi to jeden z istotnych potencjałów. David Hawkins, psychiatra, wykładowca i przewodnik duchowy, stworzył mapę 17 poziomów świadomości, oznaczonych wartościami częstotliwości od 20 do 1000. Każdemu poziomowi przypisane są określone procesy, emocje i stosunek do świata. Wartość mapy Hawkinsa polega na jej zastosowaniu w codziennym życiu, relacjach z ludźmi oraz pracy zawodowej.

Mapa poziomów świadomości David Hawkins

Wysokie wibracje na mapie Hawkinsa
Mapa poziomów świadomości David Hawkins „Siła czy moc” wyd. Virgo

Pozytywne wibracje wg Hawkinsa

Studiując mapę Hawkinsa, można dokonać wielu ciekawych odkryć i zweryfikować dotychczasowe przekonania. Najwyższy poziom, na jakim wibruje człowiek to oświecenie, związane z obecnością i czystą świadomością. Nisko plasuje się duma, pożądanie/pragnienie i obwinianie. Oto kilka wzorców budujących pozytywne wibracje w zestawieniu z przeciwstawnymi odpowiednikami:

  • Beztroski – lekkomyśly, 
  • Błyskotliwy – spryciarski,
  • Być – mieć,
  • Charytatywny – rozrzutny,
  • Kochajacy – nagradzający,
  • Mający wizję – wyobrażający sobie, 
  • Moralny – dwuznaczny. 

Wibracje Ziemi zmieniają ludzi na lepszych?

Warto zadać sobie pytanie, jak podwyższone wibracje Ziemi wpływają na ludzi? Wyniki badań Hawkinsa wskazują, że naszym zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne. Istnieje nieskończone pole potencjału świadomości. W obrę­bie ogromnego pola wpisują się mniejsze. Zjawiska astronomiczne podnoszą częstotliwość Ziemi i osobiste wibracje, choć dzieli je kosmos. Mimo to interakcje między wahaniami pól atraktorowych składają się na historię cywilizacji i ludzkości. Podnoszące świadomość wibracje Ziemi to temat pełen potencjału. Możemy go badać zarówno od strony naukowej, jak i duchowej, bądź na poziomie osobistym. Warto obserwować zjawisko, jakim są rosnące częstotliwości pulsu Ziemi i swoją osobistą interakcję w kontekście ewolucji człowieka. 

Współpraca:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top